علت و معلول

قانون علت و معلول موفقیت

بر اساس کتاب ۱۰۰ قانون بی چون چرای موفقیت برایان تریسی که در آن به روش های موفقیت پرداخته شده است در این مقاله ما قصد داریم به قانون علت و معلول بپردازیم:

با تودی همراه باشید.

علت و معلول

 

همه چیز بر مبنای دلیلی اتفاق می افتد، برای هر معلولی علت خاصی وجود دارد.

ارسطو می گفت : ما در جهانی زندگی می کنیم که تحت تأثير قانون است و همه چیز بر مبنای دلیلی اتفاق می افتد و فرقی نمی کند که ما آن را بدانیم یا نه. وی اظهار داشت هر معلولی دارای علت خاصی است. هر علت یا عملی دارای معلولی است، چه آن را ببینیم یا دوست داشته باشیم یا نه.

این قانون بابابزرگ است، «قانون آهنین» در تفکر و فلسفه غرب. جستجوی بی امان حقیقت بیش از ۲۰۰۰ سال برای روابط علیت در حوادث، به گسترش علم، تکنولوژی، طب، فلسفه و حتی جنگ، در غرب منجر شده است. امروزه این تمرکز باعث به جلو راندن پیشرفتهای تکنولوژیک شده است که به طور چشمگیری دنیای ما را تغییر می دهند.

قانون علت و معلول موفقیت می گوید موفقیت، ثروت، خوشحالی، سعادت و موفقیت در تجارت، همه از تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم و نتایج اعمال و علل بخصوصی به دست می آید. این امر بدین معناست که اگر بتوانید در مورد تأثیر و نتیجه ای که می خواهید به دست آورید، اطمینان داشته باشید، احتمالا به آن دست خواهید یافت. شما می توانید در مورد کسانی که به هدف یکسانی دست یافته اند، مطالعه کنید و با انجام آنچه آنها انجام می دهند، به نتایج یکسانی دست یابید.

موفقیت تصادفی نیست

موفقیت تصادفی نیست.

موفقیت نه معجزه است و نه شانس. هر چیز به خاطر دلیلی اتفاق می افتد، خوب یا بد، مثبت یا منفی، هنگامی که شما در مورد آنچه را که می خواهید کاملا مطمئن باشید، فقط کافی است از آنچه دیگران قبلا به آن دست یافته اند، تقلید کنید و بالاخره به نتایج یکسانی که آنها رسیده اند، خواهید رسید.

در انجیل از این قانون به عنوان قانون کاشت و برداشت یاد می شود که می گوید: «هر آنچه انسان می کارد همان را درو خواهد کرد».

آیزاک نیوتون آن را اصل سوم حرکت نامید. وی می گفت: برای هر عملی، یک عکس العمل متضاد و یکسان وجود دارد.

برای من و شما مهم ترین عبارت از این قانون کلی این است که «تفکرات، علل و موقعیت ها، معلول هستند».

بیایید طور دیگری به این قانون بنگریم، «تفکر، خلاق است».

افکار شما جزء نیروهای اولیه و خلاق در زندگی شما هستند. شما با راه و روش فکر خود، سراسر دنیای خود را خلق می کنید. تمام افراد و موقعیت ها در زندگی شما فقط از طریق تفکرات خودتان در مورد آنها، معنا پیدا می کنند؛ و هنگامی که طرز تفکر خودتان را تغییر دهید، در واقع زندگی خود را در کمتر از یک دقیقه تغییر می دهید.

مهم ترین اصل در موفقیت شخصی و تجاری این است: شما همانی خواهید شد که اکثر اوقات در مورد آن فکر می کنید. این کشف بزرگی است که تمام ادیان، مکاتب فلسفی، ماوراء طبیعه، مکاتب فکری و نظریات روانشناسی بر مبنای آن بنا شده اند.

همان طور که این اصل برای همه قابل اجراست، برای گروه ها و سازمانها نیز به مورد اجرا گذاشته می شوند. هر آنچه شما می بینید و تجربه می کنید، نمودی از طرز فکر افراد در پشت پدیده ها است.

رالف والدو امرسون (Ralph Waldo Emerson) هنگامی که این پدیده را تشخیص داد، چنین نوشت:« هر سازمان بزرگی، سایه طولانی شده ای از یک انسان تنهاست». طرز فکر شما در مورد آنچه اتفاق می افتد، احساس و عکس العمل شمارا مشخص می کند نه آنچه را که برای شما اتفاق می افتد. دنیای بیرون شما نیست که شرایط پا موقعیت ها را به شما تحمیل می کند، بلکه دنیای درون شماست که موقعیت ها را در زندگی خلق می کند.

انتخاب شما ،زندگی شما

انتخاب شما، زندگی شما 

شما همیشه مجبور به انتخاب هستید. در دراز مدت، هیچ کس شمارا آن گونه که خود می خواهید مجبور به فکر کردن، احساس یا رفتار نمی کند. بلکه شما عواطف و رفتارهای خود را همان گونه که در مورد دنیای اطراف خود و آنچه اتفاق می افتد فکر می کنید، انتخاب می کنید. دکتر مارتین سلیگمن، استاد دانشگاه پنسیلوانیا این روش از عکس العمل را «شیوه توصیفی» می نامید. این همان روشی است که شما چیزها را برای خود تفسیر یا توضیح می دهید. این یک عامل تعیین کننده حساس نسبت به آنچه هستید و می شوید، می باشد.

خبر خوب این است که شیوه توضیحی شما فراگرفته شده است. این بدین معناست که می تواند فراموش هم شود. روش شما در توضیح چیزها برای خود تحت کنترل خود شماست. شما می توانید تجربه های خود را طوری تفسیر کنید که به جای ناامیدی و ناراحتی، احساس خوشحالی و خوش بینی کنید؛ و به گونه ای می توانید واکنش نشان دهید که عکس العمل های شما مؤثر و مفید باشند. شما همیشه در انتخاب آزاد هستید.

افکار و احساسات شما دائما در حال تغییر است و سریعا تحت تأثير حوادث اطراف شما قرار می گیرند. به عنوان مثال، وقتی خبر خوبی را دریافت می کنید، سریعا خوشحال می شوید و نسبت به همه کس و همه چیز احساس قوی می کنید. از طرف دیگر، اگر ناگهان خبر بدی دریافت کنید، فوری دلخور، عصبانی و بدخلق می شوید، حتی اگر این خبر نادرست یا غلط باشد. روش تفسير شما از حوادث برای این است که چگونگی عکس العمل شمارا مشخص کند.

چگونه می توانید این قانون را سریعا به کار بندید:
  • مهم ترین قسمت های زندگی خود- خانواده، سلامتی، شغل و موقعیت مالی رابررسی کنید و روابط علت و معلول را بین آنچه فکر می کنید، می گویید، احساس می کنید و انجام می دهید و نتایجی که به دست می آورید، مشاهده کنید. با خود صادق باشید.
  • آنچه را که در مورد خود در رابطه با زندگی خود فکر می کنید مورد بررسی قرار دهید. کاملا صادق باشید. در نظر بگیرید که چگونه افکار شما در هر نقطه موقعیت اطراف شما را خلق و ثبت می کنند. چه تغییراتی می توانید درروش فکر خود برای بهبود قسمتی از زندگی تان به وجود آورید؟
چهار قانون بنیادی 

چهار قانون اساسی و بنیادی مستقیما از قانون علت و معلول به دست می آید.

این قوانین علت اصلی تمام قوانینی است که در مقاله های بعدی در تودی فرا خواهید گرفت. این ها اکثرا تجربه های بشری را چه خوب و چه بد توضیح می دهند. تمامی خوشحالی ها و موفقیت ها از هماهنگی با این چهار قانون استنتاج می شوند. همه ناراحتی ها و شکست ها تا حدودی از زیر پا گذاشتن این قوانین ناشی می شوند. این چهار قانون بزرگ، قوانین ایمان، آرزوها، جذب و سازگاری هستند. این ها قوانین فرعی قانون علت و معلول است که بیشتر موفقیت ها و دستیابی ها، خوشحالی ها و ناراحتی ها، ثروت و فقر را در زندگی توضیح می دهند.