قانون تصادف

قانون تصادف در موفقیت

زندگی یک سری از تصادف اتفاقی است و هر چیز فقط از روی تصادف اتفاق می افتد.

با ادامه مقالات از سری کتاب های 100 قانون بی چون چرای موفقیت نوشته برایان تریسی به قانون تصادف در موفقیت رسیدیم

با تودی همراه باشید:

این قانون واقعا یک اصل روانشناسی است که توسط بسیاری از افراد بدون هرگونه سؤالی پذیرفته شده که از آن قانونی برای خودساخته اند. اگر به درست بودن چیزی اعتقاد دارید، حتی اگر کاملا غلط باشد، طوری در مورد آن فکر و احساس می کنید که آن چیز برای شما درست جلوه می نماید.

اولین نتیجه منطقی از  قانون تصادف این است که:

با ناکام ماندن در برنامه ریزی، در ناکام ماندن خودتان برنامه ریزی می کنید.

درواقع هیچ کس عمدا برای ناکام شدن خود برنامه ریزی نمی کند. هیچ کس جهت کم کاری و نومیدی در زندگی تصمیم گیری نمی کند، اما با ناکام ماندن در تصمیم گیری برای آنچه واقعا می خواهید، به صورت ناخودآگاه و سهوا توسط قانون تصادف به زندگی خود پایان می دهید. پس آنچه در زندگی برای شما اتفاق می افتد، ایک سری از حوادث تصادفی خواهد بود که کنترل کمی بر روی آنها خواهید داشت.

زندگی با قانون تصادف

کسانیکه با قانون تصادف زندگی می کنند، می گویند:

«شما نمی توانید با دولت مبارزه کنید».

«شما ابزارها را نمی شناسید، بلکه اشخاص را می شناسید».

«موفقیت یک امر وجودی در زمان و مکان مناسب است».

معمولا این افراد بر این باور هستند که موفقیت به شانس و شرایط مناسب بستگی دارد و ارتباط کمی با اشخاص دارد. آنها با قانون تصادف زندگی می کنند.

تحقیقات اخیر نشان داده است که:

عمومیت این موضوع، ۶۳ درصد از پاسخ دهندگان بر این باور بودند که تنها راهی که می تواند آنها را از لحاظ مالی مستقل کند، برنده شدن در بخت آزمایی بود. این بدین معنا است که اکثر مردم به این فکر می کنند که زندگی مادی شان یک قمار بزرگ است و آنها کنترل کمی بر روی آن دارند. آنها با قانون تصادف زندگی می کنند.

اخیرا یک سیاستمدار معروف عضو کنگره آمریکا، خطاب به اشخاص موفق گفت:

آنهایی که در میز مسابقات زندگی موفق بوده اند، باید مجبور شوند تا آنچه را که برده اند با افرادی که خوشبخت نبوده اند، تقسیم کنند. این طرز تفکر اشخاص را تشویق می کند تا باور کنند که زندگی فقط یک بازی شانسی است.آنها با قانون تصادف زندگی می کنند و بر این اعتقاد هستند که قربانی شرایط هستند و هیچ راهی برای کمک به خودشان وجود ندارد.

کسانیکه با قانون تصادف زندگی می کنند، به منفی، بدبین و بیچاره بودن تمایل دارند و طوری احساس می کنند که گویا کنترل کمی بر روی زندگی خوددارند.

تصادف

زندگی زیر سایه قانون تصادف

اشخاصی که زیر سایه تصادف زندگی می کنند، دیگران را به خاطر مشکلاتشان سرزنش می کنند.

آنها مرتب بهانه می آورند، کمتر از توانایی های خود عمل می کنند و به شکل های مختلف همچون تماشای بسیار زیاد تلویزیون، مشروبات الکلی، مواد مخدر و روابط اجتماعی بی هدف، خود را درگیر می کنند. نکته شگفت انگیز در مورد اهداف این است که تعیین اهداف، زندگی شما را از تحت کنترل بودن قانون تصادف آزاد می کند و شما را مستقیما به سمت قانون کنترل و علت و معلول می کشاند. تعیین اهداف به شما احساس قدرت، هدف مسیر مستقیم می دهد و شمارا مسئول زندگی تان می کند و احساس بسیار شگفت انگیزی در مورد خودتان می دهد.

به همین دلیل است که از تعیین اهداف به عنوان «مهارت ارشد» در موفقیت یاد می کنند. این مهارتی است که برای خوشحالی و سعادت شما مهم تر از هر مهارت دیگری است و زمام امور را به دست شما می دهد.

 چگونه می توانید این قانون را سریعا به کار برید:
  • نقاطی را که در زندگی تان از آنها ناراضی هستید و احساس می کنید که هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید، شناسایی کنید. چه تغییری می توانید انجام دهید تا شما را در کنترل امور قرار دهد؟ جواب شما هر چه باشد، همین امروز به انجام آن اقدام کنید.
  • سریعا اقدام کنید تا کنترل خود را بر روی موقعیت هایی در زندگی تان که در آن احساس ناامیدی و سرخوردگی می کنید، نشان دهید. اگر می توانستید یک چوب جادویی را تکان دهید و کنترل مطلق برای تغییر هر موقعیتی در زندگی خود داشتید، چه چیز را تغییر می دادید؟