قانون ایمان

قانون ایمان

آنچه حقیقتا با احساس به آن ایمان دارید، برای شما واقعیت می شود.

شما همیشه با سازگاری نسبت به ایمان خود وارد عمل می شوید. خصوصا ایمان نسبت به خودتان.

برای ادامه مطالب با تودی همراه باشید.

ایمان شما مانند یک دستگاه عمل می کند که اطلاعات ناسازگار با آن را دور نگه می دارد. شما الزاماً‌‌ به آنچه می بینید ایمان ندارید، بلکه آنچه را که کاملا به آن ایمان دارید، می بینید؛ و اطلاعاتی را که با ایمان شما در تناقض باشد را رد می کنید، چه ایمان و تعصبات شما بر مبنای حقیقت یا خیال باشد.

لغت «تعصب» یعنی پیش داوری، نتیجه گیری که جلوتر از هرگونه اطلاعات یا حتی بدون هرگونه اطلاعاتی باشد. یکی از بهترین استراتژی های موفقیت برای شما است که از قضاوت در مورد دیگران و موقعیت ها تا هنگامی که اطلاعات کافی و تصمیم آگاهانه نداشته باشید، خودداری کنید. خصوصا، باید از پیش داوری در مورد خود و امور محتمل خودداری کنید. شما ایمانتان را در مورد خود مستحکم کنید، در غیر این صورت توانایی هایتان اصلا به حقیقت نخواهند پیوست.

ایمان خود محدود

بدترین نوع ایمانی که ممکن است داشته باشید، «ایمان خود محدود است. این امر زمانی به وجود می آید که خودتان را در بعضی جهات محدود ببینید. به عنوان مثال شاید خود را از دیگران کم استعدادتر ببینید. شاید فکر کنید که دیگران در برخی جهات از شما بالاترند و شاید به این نتیجه رسیده اید که قدر خود را ندانید و به کمتر از آنچه قابلیت آن را دارید، رضایت دهید.

این ایمان های خود محدود همانند ترمز در توانایی شما عمل می کنند و شمارا عقب نگه می دارند. آنها دو دشمن بزرگ در موفقیت شخصی را به وجود می آورند شک و ترس. آنها شما را از کار می اندازند و باعث می شوند تا در ریسک کردن که برای تحقق توانایی شما لازم است، تأمل کنید.

شما برای پیشرفت، موفق بودن در زندگی و تجارت، باید ایمان خود محدود را دائما به چالش بکشید. باید هرگونه فکر یا پیشنهادی را که شما را محدود می کند، رد کنید. باید این را به عنوان یک اصل اساسی بپذیرید که شما یک شخص «نامحدود» هستید و آنچه دیگران انجام داده اند، شما نیز می توانید انجام دهید.

ایمان خود محدود از نگاه برایان تریسی

برایان تریسی در ادامه می گوید : در ایام جوانی، به خاطر تربیت سخت، در یک تله ذهنی گرفتار شده بودم و چنین نتیجه گیری می کردم که چون دیگران بهتر از من کار می کنند، باید بهتر از من و باهوش تر از من باشند. ناگهان به این نتیجه رسیدم که آنها از من با ارزش ترند. پس من باید بی ارزش باشم. این ایمان غلط مرا سال ها عقب نگه داشت.

حقیقت این است که هیچ کس بهتر و باهوش تر از شما نیست. اگر دیگران موفق ترند به خاطر این است که استعدادها و توانایی های طبیعی خود را بیشتر از شما پرورش داده اند. آنها قوانین علت و معلول را فراگرفته اند و قبل از اینکه شما آنها را در زندگی و کار خود به کار بندید، مورداستفاده قرار داده اند؛ و هر کس دیگری هر چه که انجام داده است، به هر دلیل شما هم می توانید انجام دهید. فقط کافی است که چگونگی آن را یاد بگیرید.

استفاده سریع از این قانون:

  1.  ذهن خود را از ترس و لرز آزاد کنید. تصور کنید که هیچ محدودیتی ندارید. اگر می دانستید که شکست نمی خورید، چه رؤیای بزرگی را تصور می کردید؟ اگر تمام زمان، پول، استعداد، مهارتها و روابطی را که همیشه در آرزوی داشتن آنها بسر می بردید در اختیار داشتید، کدام یک را در زندگی خود انتخاب می کردید؟
  2.  ایمان خود محدود را که شما را عقب نگه می دارد به چالش بکشید. بیشتر افراد در این حوزه کور می شوند. آنها به نصیحت های کسی که آنها را می شناسد و با آنها صادق است، نیاز دارند. به سراغ کسی بروید که او را می شناسید و وجود ایشان برای شما مهم است و از وی درخواست کنید که آیا ایمانی را در شما می بیند که باعث شده تا شما کمتر از توانایی خود عمل کنید.