نوشته‌ها

سازگاری در موفقیت

 قانون سازگاری در موفقیت

دنیای بیرون شما انعکاسی از جهان درون شماست و با اصول اصلی فکری شما سازگاری دارد. این یک اصل استثنایی است.

با ادامه مقالات از سری کتاب های 100 قانون بی چون چرای موفقیت نوشته برایان تریسی  به قانون سازگاری در موفقیت رسیدیم

با تودی همراه باشید: ادامه مطلب

کنترل

قانون کنترل در موفقیت

با ادامه مقالات از سری کتاب های 100 قانون بی چون چرای موفقیت نوشته برایان تریسی  به قانون کنترل در موفقیت رسیدیم

با تودی همراه باشید:

زمانی احساس خوبی نسبت به خودتان می کنید که حس کنید بر زندگی مسلط هستید. ادامه مطلب

علت و معلول

قانون علت و معلول موفقیت

بر اساس کتاب ۱۰۰ قانون بی چون چرای موفقیت برایان تریسی که در آن به روش های موفقیت پرداخته شده است در این مقاله ما قصد داریم به قانون علت و معلول بپردازیم:

با تودی همراه باشید. ادامه مطلب

قانون جذب در موفقیت

قانون جذب در موفقیت

همواره افراد، موقعیت ها و رخدادهایی را که سازگار با افکار مسلط شما هستند، به درون زندگی خود جذب کنید. این یکی از قوانین بزرگی است که بیشتر موفقیت و شکست در تجارت وزندگی شخصی را توضیح می دهد

با ادامه مقالات از سری کتاب های 100 قانون بی چون چرای موفقیت نوشته برایان تریسی  به قانون جذب در موفقیت رسیدیم

با تودی همراه باشید:

ادامه مطلب

قانون حیران

با ادامه مقالات از سری کتاب های 100 قانون بی چون چرای موفقیت نوشته برایان تریسی به قانون حیران در موفقیت رسیدیم

با تودی همراه باشید:

همیشه به خاطر کاری که انجام می دهید چه مثبت و چه منفی، حیران می شوید.

در جهان عدالت به طور مطلق، حداقل در دراز مدت هر جه که بکارید همان را برداشت می کنید. هر چه بیشتر تقدیم کنید، بیشتر دریافت می کنید. اگر می خواهید کمیت و کیفیت داشتهایتان را افزایش دهید، بخشش خود را افزایش دهید.

ادامه مطلب

قانون انتظارات و آرزو در موفقیت

تا حالا برای خیلی از ما ها پیش آمده که با انرژی منفی که به خودمون و دیگران میدیم کسی و رنجونده باشیم و بازدهی و کم کرده باشیم در این قسمت از سری مقاله های 100 قانون بی چون چرای موفقیت ما به مبحث انتظارات و آرزو در موفقیت میپردازیم.

پس با تودی همراه باشید: ادامه مطلب

قانون مسئولیت

با ادامه مقالات از سری کتاب های 100 قانون بی چون چرای موفقیت نوشته برایان تریسی به قانون مسئولیت در موفقیت رسیدیم

با تودی همراه باشید: ادامه مطلب

قانون تصادف

قانون تصادف در موفقیت

زندگی یک سری از تصادف اتفاقی است و هر چیز فقط از روی تصادف اتفاق می افتد.

با ادامه مقالات از سری کتاب های 100 قانون بی چون چرای موفقیت نوشته برایان تریسی به قانون تصادف در موفقیت رسیدیم

با تودی همراه باشید: ادامه مطلب

قانون ایمان

قانون ایمان

آنچه حقیقتا با احساس به آن ایمان دارید، برای شما واقعیت می شود.

شما همیشه با سازگاری نسبت به ایمان خود وارد عمل می شوید. خصوصا ایمان نسبت به خودتان.

برای ادامه مطالب با تودی همراه باشید. ادامه مطلب