کنترل

قانون کنترل در موفقیت

با ادامه مقالات از سری کتاب های 100 قانون بی چون چرای موفقیت نوشته برایان تریسی  به قانون کنترل در موفقیت رسیدیم

با تودی همراه باشید:

زمانی احساس خوبی نسبت به خودتان می کنید که حس کنید بر زندگی مسلط هستید.

البته عکس این قانون این است که اگر بر زندگی تسلط نداشته باشید و تحت کنترل افراد و شرایط باشید، احساس منفی نسبت به خودتان خواهید داشت.

کنترل و جایگاه آن

روانشناسی سال هاست که به اهمیت احساس کنترل به عنوان عنصری حساس در شخصیت و کنش انسان پی برده است. واژه ای که روانشناسان از آن استفاده می کنندجایگاه کنترل» است.

جایگاه یا مکان کنترل، به هرجایی در زندگی مربوط می شود که شما در آنجا احساس کنترل کنید. اگر احساس می کنید که شخصا تصمیماتی می گیرید که مسیر زندگی تان را مشخص می کند، در این صورت شما دارای جایگاه کنترل درونی» هستید.

اگر احساس می کنید که رئیستان، قبض هایتان، تجربیات کودکی تان، سلامتی و هر چیز دیگری شما را کنترل یا مجبور می کند تا کاری را انجام دهید یا از آنچه و می خواهید انجام دهید، جلوگیری می کنند، در این صورت شما دارای جایگاه «کنترل بیرونی» هستید.

جایگاه این کنترل در فکر شما، عنصری اساسی در تعیین سطح سلامتی و سعادت  شخصی شما است. افرادی با جایگاه کنترل درونی، کسانی که احساس می کنند کنترل امور زندگی شان را در دست دارند، اشخاصی با استرس پایین و عملکرد بالا هستند. افرادی با جایگاه کنترل بیرونی، کسانیکه احساس می کنند هر چه انجام می دهند، توسط افراد و فشارهای دیگر بر آنها تحمیل می شود، اشخاصی با استرس بالا و عملکرد پایینی هستند.

کنترل

رشته روانشناسی، بر روی چگونگی فکر و رابطه آن با سلامتی و شادمانی شما مطالعه می کند. بیش از ۲۵ سال تحقیق در این زمینه، چنین نتیجه گیری شده که از «احساس کنترل» برای عملکرد بهتر شما یک امر حیاتی به شمار می رود.

اولین نتیجه منطقی از قانون کنترل این است که:

تغییرات امری اجتناب ناپذیر هستند.

نه تنها اجتناب ناپذیر، بلکه گریزناپذیر هم هستند و به سرعت آن افزوده می شوند. غیرقابل پیش بینی و ناپیوسته است و همه جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. برای اکثر افراد تغییرات امری ترسناک به شمار می رود. در درون بیشتر افراد میل کاملا عمیقی وجود دارد که باعث می شود تا از تغییر در هر زمینه ای حتی تغییر مثبت، دوری کنند. به همین خاطر است که اهداف، بسیار مهم می باشند. اهداف این اجازه را به شما می دهند تا مسیر تغییر را کنترل نمایید. اهداف این اطمینان را به شما می دهند که تغییرات در زندگی شما عمدتا در مسیری قرار گیرد که می خواهید در آن مسیر حرکت کنید. اهداف این اجازه را به شما می دهند که بر روی عناصر حساس در زندگی تان کنترل و نیز احساس عظیمی از قدرت شخصی و سعادت داشته باشید.

دومین نتیجه منطقی از قانون کنترل این است که:

تغییرات کنترل شده در مقایسه با تغییرات کنترل نشده به دستیابی بزرگ تری منجر می شود.

شما هر روز با کار کردن برای دستیابی به مهمترین اهدافتان، عملا این امر را تضمین می کنید که احساس بهتری خواهید داشت؛ و به صورت خودکار احساس کنترل بیشتری به کار می برید. سومین نتیجه منطقی از این قانون این است که:

جهت کنترل زندگی خود، باید با کنترل ذهن خود شروع کنید. توانایی شما در فکر کردن به چیزهایی که می خواهید به دست آورید و تعیین اهداف و نتایجی که آرزوی آنها را دارید، نقطه شروعی برای تمام خوشحالی ها و موفقیت های بزرگ است. افراد موفق و خوشحال فقط به صحبت و تفکر در مورد چیزهایی که در طلب هستند، عادت می کنند. متأسفانه، اشخاص غمگین و ناکام بیشتر وقت خود را صرف فکر کردن و صحبت در مورد چیزهایی می کنند که نمی خواهند. به علت قوانین ایمان، انتظارات، جذب و سازگاری، هر چه که شما اکثر اوقات در مورد آن فکر و صحبت می کنید، در زندگی شما ظاهر می شوند.

 چگونه می توانید این قانون را سریعا به کار برید:
  • زندگی خود را به دقت مورد آزمایش قرار دهید و متوجه قسمت هایی شوید که باعث بیشترین استرس، ناراحتی یا نا امیدی برای شما می شود. این ها معمولا مواقعی است که شما احساس می کنید هیچ کنترلی بر روی آنها ندارید. نقطه شروع جهت کلنجار رفتن با یک شخص یا موقعیت پرتنش به عهده خود شماست که آنها را به روشنی شناسایی کنید.
  • عزم خود را جزم کنید تا در هر یک از این موارد تصمیم گیری کنید، یا داخل شوید یا خارج، یا کاری انجام دهید یا هر چه را که انجام می دهید متوقف کند و این یک شغل یا یک رابطه باشد یا یک سرمایه گذاری در پول، زمان یا احساس تصمیم گیری در هر عملی استرس شما را کاهش می دهد و احساس قدرت شیخ شمارا سریعا افزایش میدهد. همیشه به خاطر داشته باشید که شما به خاطر انتخاب و تصمیم گیری هایتان ها هستید، می نمایید. اگر در موقعیت فعلی خود ناراحت هستید، به خود شما بسريع دارد تا تصمیم های بهتر و متفاوتی بگیرید و البته همیشه در تصمیم گیری آزاد هستید