قانون حیران

با ادامه مقالات از سری کتاب های 100 قانون بی چون چرای موفقیت نوشته برایان تریسی به قانون حیران در موفقیت رسیدیم

با تودی همراه باشید:

همیشه به خاطر کاری که انجام می دهید چه مثبت و چه منفی، حیران می شوید.

در جهان عدالت به طور مطلق، حداقل در دراز مدت هر جه که بکارید همان را برداشت می کنید. هر چه بیشتر تقدیم کنید، بیشتر دریافت می کنید. اگر می خواهید کمیت و کیفیت داشتهایتان را افزایش دهید، بخشش خود را افزایش دهید.

قاون حیران،قانون زیگلار

یکی از دوستانم به نام زیگ زیگلار، سخنگو و مشوق، «قانون زیگلار» را عرضه کرده که تعبیری از «قانون حیران» است.

او می گوید: اگر به دیگران کمک کنید تا به آنچه می خواهند برسند، آنچه را که در زندگی می خواهید می توانید داشته باشید.

قانون «حیران» بازگویی قانون «علت و معلول» یا قانون «کاشت و برداشته است که می گوید: «هر چه انسان بکارد، همان را برداشت خواهد کرد».

اهمیت این قانون این است که نمی توانید چیزی را برداشت کنید مگر اینکه اول چیزی کاشته باشید. به بیان دیگر، هر چه امروز برداشت می کنید، همان چیزی است که قبلا کاشته اید. اگر می خواهید در آینده محصول بیشتر و متفاوتی را برداشت کنید، باید بذر متفاوت، بیشتر و بهتری را بکارید.

رالف والدو امرسون (Ralph Waldo Emerson) در مقاله خود با نام «حیران» می گوید: هر چه طولانی تر بکارید بدون اینکه برداشت کنید، در آخر محصول بزرگ تری خواهید داشت. این قانون همه تجربیات بشری را در بر دارد و موفقیت و شکست، خوشحالی و ناراحتی را توضیح می دهد.

این یک اصل اساسی در تمام فعالیت های تجاری برای تولید محصولات و خدماتی است که مردم برای جبران هزینه ای که آنها را به بازار می کشاند، می خواهند و خریداری خواهند کرد.

اشخاص و سازمان های موفق دائما به دنبال راه هایی برای کیفیت و کمیت پیشنهادهای خود هستند. آنها مرتب به دنبال راه هایی هستند تا به ارزش خود اضافه کنند و به مشتریان خود بهتر از هر جای دیگر رسیدگی کنند. شما هم باید این گونه باشید. خودتان را به جای فروشندگان قرار دهید و همیشه این سؤال را بپرسید: چه کاری می توانم انجام دهم تا ارزش خدمات خود را به مشتریانم افزایش دهم؟

چگونه می توان این قانون را سریعا به کاربرد؟
  •  در مورد آنچه می خواهید، تصمیم بگیرید و سپس هزینه ای را که برای رسیدن به آن خواهید پرداخت، تعیین کنید. به خاطر هر آنچه در زندگی می خواهید، پیشاپیش باید مبلغی را پرداخت کنید.
  • در مورد مهارت ها و ویژگی های جدیدی که برای رسیدن به اهدافتان به آنها نیاز دارید، تصمیم گیری کنید. به خاطر داشته باشید که برای دستیابی به آنچه قبلا هرگز به آن دست نیافته اید، باید کاری انجام دهید که قبلا هرگز انجام نداده اید. باید کسی شوید که قبلا نبوده اید. هر چه که می خواهید باید هزینه ای در چارچوب فداکاری، زمان، تلاش و انضباط شخصی بپردازید. آنچه را که می خواهید معین کنید و هزینه آنها پرداخت کنید، بپردازید.